Standardele Internaţionale de Raportare Financiară

Cosultanţă Privind SIRF

Schimbările din sfera legislaţiei contabile generează noi provocări companiilor indiferent de domeniul în care activează. Având în vedere evoluţia rapidă din ultimii ani a sistemului contabil din R. Moldova, pentru multe entităţi este o adevărată provocare să ţină pasul cu noile reglementări şi standarde specifice.

Echipa noastră de experţi este în măsură să acorde consultanţă clienţilor pentru problemele ce derivă din adoptarea într-un trecut nu prea îndepărtat a noilor acte normative cum ar fi Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (SIRF) şi, recent a Standardelor Naţionale de Contabilitate (SNC).

Adresa

mun. Chișinău str. Sfatul Țării 27 of. 6
logowhite

Datorită experienței acumulate, dispunem de capacitatea necesară pentru a îndeplini orice misiune de audit financiar după Standardele Internaționale de Audit.

Contactați-ne

© 2020 PrimAudit Company

Design & Development by MakeIT- Digital Agency