Audit financiar

Auditul rapoartelor financiare, inclusiv pentru companiile de asigurări

Prin audit financiar se înţelege examinarea efectuată de un auditor independent asupra situaţiilor financiare ale unei entităţi (sau asupra unor parti ale situatiilor financiare) în vederea exprimării unei opinii motivate asupra imaginii fidele, clare şi complete a poziţiei şi situaţiei financiare precum şi a rezultatelor (performanţelor) obţinute de aceasta.

Procedurile de audit pe care le iniţiem la cererea clienţilor noştri se desfăşoară în baza standardelor internaţionale de audit şi în concordanţă cu prevederile legale din domeniu.

Respectăm confidentualitatea datelor clientului si Codul Etic al Profesioniștilor Contabili.

Destinatarii raportului de audit pot fi cei insarcinati cu guvernanta entitatii si/sau tertii: statul prin institutiile sale, creditori diversi, actionari,etc

Adresa

mun. Chișinău str. Sfatul Țării 27 of. 6
logowhite

Datorită experienței acumulate, dispunem de capacitatea necesară pentru a îndeplini orice misiune de audit financiar după Standardele Internaționale de Audit.

Contactați-ne

© 2020 PrimAudit Company

Design & Development by MakeIT- Digital Agency