Analiza Activităţii Economico-Financiare

Activitatea economico-financiară

Analiza Activităţii Economico-Financiare

Pentru fiecare companie, indiferent de stadiul de dezvoltare, complexitate, obiect de activitate, fie că are deja un nume pe piață sau este la început de drum este recomandat să își îmbunătățească performanțele economico – financiare și capacitatea concurențială în raport cu celelalte companii aflate în concurență. Aceasta se realizează prin folosirea analizei economico – financiare ca instrument al managementului performant.

Prin analiza economico – financiară se urmărește în general activitatea economico – financiară a entității la nivel micro sau macroeconomic pe care o cercetează dintr-un unghi de vedere propriu și anume din punct de vedere al rezultatului utilizării resurselor umane, materiale și financiare în scopul descoperirii și valorificării posibilităților de creștere în viitor.

Adresa

mun. Chișinău str. Sfatul Țării 27 of. 6
logowhite

Datorită experienței acumulate, dispunem de capacitatea necesară pentru a îndeplini orice misiune de audit financiar după Standardele Internaționale de Audit.

Contactați-ne

© 2020 PrimAudit Company

Design & Development by MakeIT- Digital Agency