Societatea de audit “PrimAudit Company” S.R.L. este fondată în anul 2010 și este Companie cu capital privat (100%), fondator – Cătălina Clasevici.

“PrimAudit Company” S.R.L. prestează următoarele servicii:

 • Auditul rapoartelor financiare, inclusiv pentru companiile de asigurări,
 • Analiza activităţii economico-financiare,
 • Consultanţă în domeniul financiar şi contabil,
 • Consultanţă în domeniul legislaţiei fiscale în scopul optimizării afacerii şi protejării împotriva riscurilor,
 • Cosultanţă privind SIRF,
 • Servicii de evidență contabilă.

La Companie activează 4 auditori certificați, care dețin certificate de auditor pentru auditul general.

Directorul “PrimAudit Company” S.R.L., d-na Cătălina Claşevici, deţine certificatul de auditor pentru auditul general – AG000272 şi certificatul pentru auditul participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor – APFN 0000065.

Auditorii companiei Cătălina Clașevici și Cristina Gherman au susținut cu succes examenul organizat de Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) din Marea Britanie și dețin diplome de calificare internațională în domeniul contabilității și auditului privind raportarea financiară internațională (DipIFR).

Toți auditorii companiei au o experiență mai mare de 10 ani și numeroase certificate de participare la diverse instruiri.

Auditorii “PrimAudit Company” S.R.L. sunt membri cu drepturi depline  ai Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (ACAP), asociație care la rândul său este membră a Federaţei Internaţionale a Contabililor (IFAC). 

Datorită experienței acumulate, dispunem de capacitatea necesară pentru a îndeplini orice misiune de audit financiar după Standardele Internaționale de Audit.

Compania noastră a prestat Servicii De Audit Întreprinderilor Care Activează În Diferite Domenii: comerț, servicii, companii de asigurare, organizații de microfinanțare, ONG, companii de leasing, întreprinderi din sectorul vinicol, din domeniul construcțiilor, gazificării, serviciilor IT, și multe altele.  

În toate cazurile, la prestarea serviciilor, “PrimAudit Company” S.R.L. garantează profesionalizm, independenţă, obiectivitate şi confidenţialitate.

Oferim clientului cel mai avantajos coraport dintre preț – calitate. Ne îndeplinim obligaţiile în conformitate cu tehnicile şi practicile profesionale generale acceptate, folosim tehnologii avansate şi metode de securitate a informației, ceea ce ne permite să efectuam activitățile de audit în orice regiune a țării.

Auditorii Companiei respectă cu strictețe cerințele de etică profesională, au o bogată experiență și cunoștințe vaste a legislației naționale.

Serviciile de audit vor fi prestate în timp util, în conformitate cu planul – graficul de prestare a serviciilor, coordonat cu administrația Companiei.

“PrimAudit Company” S.R.L., are asigurat riscul de audit în conformitate cu art. 26 alin. (2) lit. a) al Legii privind auditul situațiilor financiare  nr. 271 din 15.12.2017. 

Compania noastră respectă obligaţiunile privind controlul calităţii lucrărilor de audit și nu a avut sancțiuni din partea Consiliul de supraveghere a activității de audit.

În noi au încredere

Clienții Noștri

Some description text for this item

 • SRL ”Lux Proba Grup”
 • SRL ”Acvilin-Grup”
 • SRL ”Telprod-Com”
 • Casa comercială ”Aquatrade” SRL
 • SRL ”Rusnac-Moldaqua”
 • ÎM ”Arobs Software” SRL
 • SRL ”M-Testing”
 • SRL ”Goiana Petr. Co”
 • SRL ”ICG Engineering”
 • SRL ”IT Fed-Co”
 • SRL ”Privato-CB”
 • SRL ”Magnific Nord”
 • SRL ”Aspira IT”
 • ÎCS ”Pro Digital” SRL
 • SC ”Grand Premium” SRL
 • SRL ”Olmosdon”
 • ÎCS ”Reliable Solutions Distribuitor” SRL
 • ÎCS ”Computaris International” SRL
 • SRL ”Qalize Software” SRL
 • SRL ”Rangval Services”
 • Compania de Asigurări “Galas” SA
 • Compania “Intact Asigurări Generale” SA
 • Compania de Asigurări ”Moldova-Astrovaz” SA
 • Organizația de creditare nebancară ”Open Door Credit” SRL
 • Alianța ONG-urilor active în domeniul protecției sociale, a copilului și familiei
logowhite

Datorită experienței acumulate, dispunem de capacitatea necesară pentru a îndeplini orice misiune de audit financiar după Standardele Internaționale de Audit.

Contactați-ne

© 2020 PrimAudit Company

Design & Development by MakeIT- Digital Agency